Процедура за регистрация (Стъпка 1 от 3)
С тази процедура е възможно да се регистрира само един потребителски номер; Ако имате повече от един потребителски номер, след завършване на регистрацията ще можете лесно да добавите другите потребителски номера директно от Електронното гише.
Код клиент
Ще го намерите на фактурата в горния ляв ъгъл, написан с големи цифри.
 

СИТИГАЗ България ЕАД
ул. „Адам Мицкевич" 4А - 1360 София
ИН по ДДС : BG131285259

Тел. : 02/925 94 95 - Електронна поща : support@citygas.bg